Voorwaarden

Juridisch waterdicht én duidelijk!

Ja, waterdichte duidelijke voorwaarden zijn mogelijk. Sterker nog: wil je het vertrouwen winnen van je klant? Wil je je klant het gevoel geven dat je hem goed en eerlijk informeert over je organisatie? Maak dan van je kleine lettertjes een 100% transparant document. Want een klant leest zijn voorwaarden juist op een moment dat hij je nodig heeft. Zo overtref je zijn verwachtingen.

 

Nieuwsgierig? Een voorbeeldje

Van juridische kleine letters…

Toepasselijkheid
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

… naar juridisch waterdicht én duidelijk:

Wanneer krijgt u deze algemene voorwaarden?
Voordat u meldt dat u onze dienst of ons product wilt hebben.

  • Wij geven u de algemene voorwaarden.
  • U kunt de algemene voorwaarden makkelijk downloaden.
  • U kunt de algemene voorwaarden bij ons opvragen.
    • Wij sturen ze gratis op.
    • Of wij mailen ze gratis.

Heb je nog geen voorwaarden en moeten we die helemaal schrijven? Geen punt, dat hebben wij ook gedaan met onze eigen algemene voorwaarden.

 

Net zo belangrijk: de aanpak

Van bestaande voorwaarden naar duidelijke voorwaarden is een heel proces. Dat begint met het maken van afspraken over de stijl en keuzes over de inhoud. Soms is de nieuwe stijl even wennen. Zeker voor medewerkers met een juridische of compliance achtergrond. Daar houden wij rekening mee in onze aanpak.

Ja, help mij met goed leesbare voorwaarden